ET İTHALATI

ET İTHALATI

Dünyadaki bütün ülkeler için hayvancılık, ülkelerin geleceği için stratejik öneme sahip bir konudur. İnsanların sağlıklı beslenebilmesi için günde 75-80 g protein almaları ve bununda 30-35 gramının hayvansal orijinli protein olması gerekmektedir. Çünkü insanların dengeli beslenmesi için şart olan esansiyel amino asitler hayvansal orijinli proteinlerde bulunmakta, bitkisel orijinli proteinlerde bulunmamaktadır.

Ülkemizde sığır eti, genellikle süt üretimi için yetiştirilen hayvanlardan elde edildiğinden, süt sığırcılığına gereken önem verilmelidir. Bunun yanında canlı ağırlık artışı yüksek ırklar veya bu ırklar ile diğerlerini melezleyerek verim artırılmalı ve genetik ilerleme sağlanmalıdır. Türkiye’de hayvancılık işletmelerinin %85’i 10 baş ve altında hayvanı olan küçük aile tipi işletmelerden oluşmaktadır. Hayvancılıkta girdilerin ise %80-85 bölümünü yem oluşturmaktadır.

Bu durumda ülkemiz için beklenen tarım politikası, dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak üretimi sağlayacak politikalar üretmek, süt fiyatlarını en büyük girdi olan yem fiyatı ile sabitlemek, küçük işletmeleri destekleyerek göçü ve işsizliği önlemek, ülkesinin sağlıklı nesiller yetiştirmesini sağlamak, yaptığı fazla üretimi dış ülkelere ihraç etmek olmalıdır. Ancak yıllardır ülkemizde bunun hep tersi uygulanmaktadır. Dışa bağımlılığı azaltacağımıza tamamen dışa bağımlı hale geldik. Bu gün süt/yem paritesi 1, yani bir kilo süt ile bir kilo yem alınabiliyor. Buda süt üretiminden işletmelerin zarar ederek çekilmelerine neden olmaktadır. İşsizlik ve göç artmaktadır. Süt üretimi yapan dişi materyal kesildikçe, doğal sonuç olarak besi materyali bulunamamakta, bunun sonucunda et fiyatları yükselince de et ithalatı yapılmakta, üreticimiz değil yabancı üretici desteklenmektedir. Bu söylediklerimizi düşünmek ve söylemek için çok zeki olmaya gerek yok ancak ülkesinin çıkarlarını ve geleceğini düşünen politikacılar ve yöneticiler olması gerekir. Sorun buradadır. Bu gidişle biz hayvan ve hayvansal ürünlerde tamamen dışa bağımlı hale geleceğiz. Bu gün etin kilosu 46 TL oldu diye ithalata sarılanlar, yarın dış ülkelerin ne idiğü belli olmayan etine 100 TL ödemek zorunda kalacaklardır. Bu gün sütün düşük ve etin yüksek fiyatı yüzünden kesilen damızlık hayvanların yerine yeniden sıfır faiz yalını ile, şimdiki fiyatın iki katına damızlık düve ithal etmeye başlarlar.

Sonuç olarak, bu kötü gidişin önlenmesinin en temel şartlarının başında süt/yem paritesinin 1,5 olmasının sağlanması gelmektedir. Bunun dışında et ihtiyacını karşılamak için saf ırk tohumlamanın dışında kullanma melezlerinin uygulamaya geçirilmesi ve etçi ırk hayvan yetiştiriciliğinin özendirilmesi, kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli planlar yapılması gerekmektedir.

Dr. Erdal İLGÜ

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı

Bank Banka Hesaplarımız
ZİRAAT BANKASI
Şube Adı: Edirne Şubesi
Şube Kodu: 0097
Hesap No: 320 804 83-5001
IBAN: TR84 0001 0000 9732 0804 8350 01
P.T.T.
Posta Çeki Hesap No:
588 75 19
Edirne Köprüsü
Site Haritası - Kullanım Sözleşmesi
Trakya Veteriner Hekimler Odası © 2015
Tüm hakları saklıdır.

Tasarım ve Yazılım: Castram