HATAY ODA BAŞKANLARI TOPLANTI KARARLARI

 

ODA BAŞKANLARI TOPLANTI KARARLARI

05-08/10/2017

HATAY

 

1-) Sahada klinisyen veteriner hekimler tarafından yapılan suni tohumlama uygulamalarının sistem kaydı için, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği tarafından uygulamaya konulan internet ortamındaki kayıt sisteminin, klinisyen hekimler tarafından 600 TL karşılığında kullanılması talep edilmişti. Ancak; ücret talebi nedeniyle, oda başkanlarının ortak kararıyla, bu uygulama klinisyen hekimler tarafından bu güne kadar kullanılmamıştır.

Kayıt sorumluluğu Bakanlığa ve Damızlık Birliğine aittir. Klinisyen hekim, bu kayıt işlemini gerçekleştirerek, adı geçen kurumların yapması gereken uygulamayı onlar adına yerine getirmektedir. Bu nedenle, bu sistemin kullanılmasının ücret karşılığı olması kabul edilemez.

2018 yılında bu sistemin Bakanlık veya Damızlık Birliği tarafından ücret karşılığı kullanılmasının istenmesi durumunda, yukarıda belirttiğimiz gerekçeyle, kullanılmasının kabul edilmemesi, Merkez Konseyi ve oda başkanları tarafından oybirliği ile karar altına alınmıştır.  

Sistemin kullanılması, ancak ücretsiz olması durumunda mümkün olacaktır.

 

2-) "Türk Veteriner Hekimler Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin" ONİKİNCİ BÖLÜM de yer alan "Veteriner Hekimliği Sürekli Eğitimi ve Gelişimi  (VETSEG)" bu güne kadar uygulamaya konulamamıştır. Ancak; sahada klinisyen olarak serbest çalışan veteriner hekimler ve özel sektörde görev yapan veteriner hekim sayısı 10.000 in üzerine çıkmıştır.

Çağımızda, çok hızlı gelişen bilim ve teknoloji nedeniyle bilgilerin eskime zamanı çok kısalmıştır. Bu nedenle; veteriner hekimler olarak bu bilgi çağına ayak uydurmak zorundayız. Ve hizmet içi eğitimler, kongre ve panellerle yeni bilgilere ulaşmalıyız.

Bu gün, birçok odamız çeşitli eğitim programları düzenlemektedir. Ancak; bu eğitimler yeterli olmadığı gibi kayıt altına alınmaları da sorunludur. VETSEG, Yönetmelikte yer alan ve belli standartlar içinde sürekli eğitimi gerçekleştirebilecek bir düzenlemedir. Bu nedenle, toplantıda, uygulamaya 2018 yılında başlanması kararı alınmıştır. Ve gönüllü oda başkanlarının da katılımıyla 2017 Aralık ayına kadar hazırlık çalışmaların tamamlanması hedeflenmiştir.

 

3-) Oda Başkanlarından, IV. Veteriner Hekimliği Kurultayı kapsamında kurulan komisyonlara katı sunabilecek, bölgelerindeki veteriner hekimlerin, bu komisyonlara yönlendirilmesi istenmiştir.

Ayrıca, kurultay giderleri için, sponsor bulunması konusunda, oda başkanlarından katkı talep edilmiştir.

 

4-) Hayvan sağılığında kullanılan beşeri ürünlerin veteriner e-reçetesine yazılabilmesi için, Sağlık Bakanlığından talep edilecek izine esas olmak üzere bir komisyon kurularak, bu ilaçların belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

 

5-) Veteriner hekimlerin aşı ve aşılama ücretlerini yetiştiriciden elden alması, veteriner hekimleri rencide etmektedir.  Bunun yerine, (koruyucu aşılama başarısını olumsuz etkilemeyecek bir yöntem) belirlenmelidir. (Bütçeye bu konuda ödenek konması, destekleme kapsamına alınması, döner sermayeden ödenmesi gibi)

 

Tüm odalarımızın, toplantı kararlarına uyulması hususunda gerekli hassasiyeti göstermesini rica ederim.

 

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı

 

 

Bank Banka Hesaplarımız
ZİRAAT BANKASI
Şube Adı: Edirne Şubesi
Şube Kodu: 0097
Hesap No: 320 804 83-5001
IBAN: TR84 0001 0000 9732 0804 8350 01
P.T.T.
Posta Çeki Hesap No:
588 75 19
Edirne Köprüsü
Site Haritası - Kullanım Sözleşmesi
Trakya Veteriner Hekimler Odası © 2015
Tüm hakları saklıdır.

Tasarım ve Yazılım: Castram