İDARİ PARA CEZALARININ YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANLARI VE 2016 YILI UYGULAMASI

İDARİ PARA CEZALARININ YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANLARI VE 2016 YILI UYGULAMASI

6343 sayılı "veteriner hekimliği mesleğinin icrasına, türk veteriner hekimleri birliği ile odalarının teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair kanun" un (65-66-67-68-70-71-72) maddeleri, "İdari Para Cezalarını" düzenlemektedir. Bu maddelerde yer alan idari para cezaları, 23.01.2008 tarihinde 5728 sayılı kanun çerçevesinde yapılan değişiklikle yeniden belirlenmiştir.

Bu para cezaları, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan "yeniden değerleme oranları" çerçevesinde her yıl artmaktadır.

2008 yılında yapılan değişiklik ve "İdari Para Cezalar"nın belirlenmesinde 2008 yılından bu yana uygulanacak yeniden değerleme oranları aşağıda belirtilmektedir.

Buna göre, 2016 yılında uygulanacak ceza miktarlarıda belirlenmiştir.

Bunlar, idari para cezaları olup, idari mülki amir tarafından uygulanır. Haysiyet divanları tarafından uygulanacak cezalar Kanunun 41. maddesinde belirlenmiştir.

 TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5728                                                                               Kabul Tarihi: 23/1/2008

MADDE 182- 6343 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde yer alan “üçyüzkırkyedimilyon lira” ibaresi “bin Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir. (2016 yılı için 1790 TL)

MADDE 183-  6343 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 66- 6 ncı maddedeki yasaklılık haline rağmen mesleklerini icra edenlere ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.” (2016 yılı için 3580 TL)

MADDE 184- 6343 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde yer alan “üçyüzkırkyedimilyon lira” ibaresi “bin Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir. (2016 yılı için 1790 TL)

MADDE 185- 6343 sayılı Kanunun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 68- Bu Kanunun 11 inci maddesinde yazılı vasıfları haiz olmayıp da veteriner hekimlik yapan ve hayvan hastalıklarını tedavi yolunda bulunanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır.”

MADDE 186- 6343 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde yer alan “seksenyedimilyon lira” ibaresi “ikiyüz Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir.( 2016 yılı için 358 TL)

MADDE 187- 6343 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde yer alan “bir aydan” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 188- 6343 sayılı Kanunun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 72- Bu Kanunda yazılı olup da idarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı halinde tayin olunacak ceza, iki misli olarak uygulanır.

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.”

YILLAR İTİBARİYLE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

2015 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:457 Sayı:29528 Tarih:10 Kasım 2015 Resmi Gazete) % 5,58 

2014 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:441 Sayı:29176 Tarih:15 Kasım 2014 Resmi Gazete)  % 10,11 

2013 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:430 Sayı:28826 Tarih:19 Kasım 2013 Resmi Gazete) % 3,93 

 2012 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 7,80 

 2011 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 10,26 

 2010 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 7,7 

 2009 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:392) % 2,2 

 2008 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:388)  % 12 

İDARİ PARA CEZALARININ YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANLARI VE 2016 YILI UYGULAMASI

6343 sayılı "veteriner hekimliği mesleğinin icrasına, türk veteriner hekimleri birliği ile odalarının teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair kanun" un (65-66-67-68-70-71-72) maddeleri, "İdari Para Cezalarını" düzenlemektedir. Bu maddelerde yer alan idari para cezaları, 23.01.2008 tarihinde 5728 sayılı kanun çerçevesinde yapılan değişiklikle yeniden belirlenmiştir.

Bu para cezaları, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan "yeniden değerleme oranları" çerçevesinde her yıl artmaktadır.

2008 yılında yapılan değişiklik ve "İdari Para Cezalar"nın belirlenmesinde 2008 yılından bu yana uygulanacak yeniden değerleme oranları aşağıda belirtilmektedir.

Buna göre, 2016 yılında uygulanacak ceza miktarlarıda belirlenmiştir.

Bunlar, idari para cezaları olup, idari mülki amir tarafından uygulanır. Haysiyet divanları tarafından uygulanacak cezalar Kanunun 41. maddesinde belirlenmiştir.

 

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5728                                                                               Kabul Tarihi: 23/1/2008

MADDE 182- 6343 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde yer alan “üçyüzkırkyedimilyon lira” ibaresi “bin Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir. (2016 yılı için 1790 TL)

MADDE 183-  6343 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 66- 6 ncı maddedeki yasaklılık haline rağmen mesleklerini icra edenlere ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.” (2016 yılı için 3580 TL)

MADDE 184- 6343 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde yer alan “üçyüzkırkyedimilyon lira” ibaresi “bin Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir. (2016 yılı için 1790 TL)

MADDE 185- 6343 sayılı Kanunun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 68- Bu Kanunun 11 inci maddesinde yazılı vasıfları haiz olmayıp da veteriner hekimlik yapan ve hayvan hastalıklarını tedavi yolunda bulunanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır.”

MADDE 186- 6343 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde yer alan “seksenyedimilyon lira” ibaresi “ikiyüz Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir.( 2016 yılı için 358 TL)

MADDE 187- 6343 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde yer alan “bir aydan” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 188- 6343 sayılı Kanunun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 72- Bu Kanunda yazılı olup da idarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı halinde tayin olunacak ceza, iki misli olarak uygulanır.

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.”

 

YILLAR İTİBARİYLE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

2015 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:457 Sayı:29528 Tarih:10 Kasım 2015 Resmi Gazete) % 5,58 

2014 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:441 Sayı:29176 Tarih:15 Kasım 2014 Resmi Gazete)  % 10,11 

2013 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:430 Sayı:28826 Tarih:19 Kasım 2013 Resmi Gazete) % 3,93 

 2012 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 7,80 

 2011 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 10,26 

 2010 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 7,7 

 2009 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:392) % 2,2 

 2008 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:388)  % 12 

- See more at: http://tvhb.org.tr/haber/idari_para_cezalarinin_yeniden_degerlendirme_oranlari_ve_2016_yili_uygulamasi#sthash.TYTOdMET.dpuf

İDARİ PARA CEZALARININ YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANLARI VE 2016 YILI UYGULAMASI

6343 sayılı "veteriner hekimliği mesleğinin icrasına, türk veteriner hekimleri birliği ile odalarının teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair kanun" un (65-66-67-68-70-71-72) maddeleri, "İdari Para Cezalarını" düzenlemektedir. Bu maddelerde yer alan idari para cezaları, 23.01.2008 tarihinde 5728 sayılı kanun çerçevesinde yapılan değişiklikle yeniden belirlenmiştir.

Bu para cezaları, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan "yeniden değerleme oranları" çerçevesinde her yıl artmaktadır.

2008 yılında yapılan değişiklik ve "İdari Para Cezalar"nın belirlenmesinde 2008 yılından bu yana uygulanacak yeniden değerleme oranları aşağıda belirtilmektedir.

Buna göre, 2016 yılında uygulanacak ceza miktarlarıda belirlenmiştir.

Bunlar, idari para cezaları olup, idari mülki amir tarafından uygulanır. Haysiyet divanları tarafından uygulanacak cezalar Kanunun 41. maddesinde belirlenmiştir.

 

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5728                                                                               Kabul Tarihi: 23/1/2008

MADDE 182- 6343 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde yer alan “üçyüzkırkyedimilyon lira” ibaresi “bin Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir. (2016 yılı için 1790 TL)

MADDE 183-  6343 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 66- 6 ncı maddedeki yasaklılık haline rağmen mesleklerini icra edenlere ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.” (2016 yılı için 3580 TL)

MADDE 184- 6343 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde yer alan “üçyüzkırkyedimilyon lira” ibaresi “bin Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir. (2016 yılı için 1790 TL)

MADDE 185- 6343 sayılı Kanunun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 68- Bu Kanunun 11 inci maddesinde yazılı vasıfları haiz olmayıp da veteriner hekimlik yapan ve hayvan hastalıklarını tedavi yolunda bulunanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır.”

MADDE 186- 6343 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde yer alan “seksenyedimilyon lira” ibaresi “ikiyüz Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir.( 2016 yılı için 358 TL)

MADDE 187- 6343 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde yer alan “bir aydan” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 188- 6343 sayılı Kanunun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 72- Bu Kanunda yazılı olup da idarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı halinde tayin olunacak ceza, iki misli olarak uygulanır.

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.”

 

YILLAR İTİBARİYLE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

2015 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:457 Sayı:29528 Tarih:10 Kasım 2015 Resmi Gazete) % 5,58 

2014 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:441 Sayı:29176 Tarih:15 Kasım 2014 Resmi Gazete)  % 10,11 

2013 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:430 Sayı:28826 Tarih:19 Kasım 2013 Resmi Gazete) % 3,93 

 2012 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 7,80 

 2011 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 10,26 

 2010 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 7,7 

 2009 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:392) % 2,2 

 2008 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:388)  % 12 

- See more at: http://tvhb.org.tr/haber/idari_para_cezalarinin_yeniden_degerlendirme_oranlari_ve_2016_yili_uygulamasi#sthash.TYTOdMET.dpuf

İDARİ PARA CEZALARININ YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANLARI VE 2016 YILI UYGULAMASI

6343 sayılı "veteriner hekimliği mesleğinin icrasına, türk veteriner hekimleri birliği ile odalarının teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair kanun" un (65-66-67-68-70-71-72) maddeleri, "İdari Para Cezalarını" düzenlemektedir. Bu maddelerde yer alan idari para cezaları, 23.01.2008 tarihinde 5728 sayılı kanun çerçevesinde yapılan değişiklikle yeniden belirlenmiştir.

Bu para cezaları, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan "yeniden değerleme oranları" çerçevesinde her yıl artmaktadır.

2008 yılında yapılan değişiklik ve "İdari Para Cezalar"nın belirlenmesinde 2008 yılından bu yana uygulanacak yeniden değerleme oranları aşağıda belirtilmektedir.

Buna göre, 2016 yılında uygulanacak ceza miktarlarıda belirlenmiştir.

Bunlar, idari para cezaları olup, idari mülki amir tarafından uygulanır. Haysiyet divanları tarafından uygulanacak cezalar Kanunun 41. maddesinde belirlenmiştir.

 

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5728                                                                               Kabul Tarihi: 23/1/2008

MADDE 182- 6343 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde yer alan “üçyüzkırkyedimilyon lira” ibaresi “bin Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir. (2016 yılı için 1790 TL)

MADDE 183-  6343 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 66- 6 ncı maddedeki yasaklılık haline rağmen mesleklerini icra edenlere ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.” (2016 yılı için 3580 TL)

MADDE 184- 6343 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde yer alan “üçyüzkırkyedimilyon lira” ibaresi “bin Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir. (2016 yılı için 1790 TL)

MADDE 185- 6343 sayılı Kanunun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 68- Bu Kanunun 11 inci maddesinde yazılı vasıfları haiz olmayıp da veteriner hekimlik yapan ve hayvan hastalıklarını tedavi yolunda bulunanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır.”

MADDE 186- 6343 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde yer alan “seksenyedimilyon lira” ibaresi “ikiyüz Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir.( 2016 yılı için 358 TL)

MADDE 187- 6343 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde yer alan “bir aydan” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 188- 6343 sayılı Kanunun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 72- Bu Kanunda yazılı olup da idarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı halinde tayin olunacak ceza, iki misli olarak uygulanır.

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.”

 

YILLAR İTİBARİYLE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

2015 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:457 Sayı:29528 Tarih:10 Kasım 2015 Resmi Gazete) % 5,58 

2014 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:441 Sayı:29176 Tarih:15 Kasım 2014 Resmi Gazete)  % 10,11 

2013 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:430 Sayı:28826 Tarih:19 Kasım 2013 Resmi Gazete) % 3,93 

 2012 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 7,80 

 2011 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 10,26 

 2010 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 7,7 

 2009 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:392) % 2,2 

 2008 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:388)  % 12 

- See more at: http://tvhb.org.tr/haber/idari_para_cezalarinin_yeniden_degerlendirme_oranlari_ve_2016_yili_uygulamasi#sthash.TYTOdMET.dpuf

r hekimliği mesleğinin icrasına, türk veteriner hekimleri birliği ile odalarının teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair kanun" un (65-66-67-68-70-71-72) maddeleri, "İdari Para Cezalarını" düzenlemektedir. Bu maddelerde yer alan idari para cezaları, 23.01.2008 tarihinde 5728 sayılı kanun çerçevesinde yapılan değişiklikle yeniden belirlenmiştir.

Bu para cezaları, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan "yeniden değerleme oranları" çerçevesinde her yıl artmaktadır.

2008 yılında yapılan değişiklik ve "İdari Para Cezalar"nın belirlenmesinde 2008 yılından bu yana uygulanacak yeniden değerleme oranları aşağıda belirtilmektedir.

Buna göre, 2016 yılında uygulanacak ceza miktarlarıda belirlenmiştir.

Bunlar, idari para cezaları olup, idari mülki amir tarafından uygulanır. Haysiyet divanları tarafından uygulanacak cezalar Kanunun 41. maddesinde belirlenmiştir.

 

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5728                                                                               Kabul Tarihi: 23/1/2008

MADDE 182- 6343 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde yer alan “üçyüzkırkyedimilyon lira” ibaresi “bin Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir. (2016 yılı için 1790 TL)

MADDE 183-  6343 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 66- 6 ncı maddedeki yasaklılık haline rağmen mesleklerini icra edenlere ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.” (2016 yılı için 3580 TL)

MADDE 184- 6343 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde yer alan “üçyüzkırkyedimilyon lira” ibaresi “bin Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir. (2016 yılı için 1790 TL)

MADDE 185- 6343 sayılı Kanunun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 68- Bu Kanunun 11 inci maddesinde yazılı vasıfları haiz olmayıp da veteriner hekimlik yapan ve hayvan hastalıklarını tedavi yolunda bulunanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır.”

MADDE 186- 6343 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde yer alan “seksenyedimilyon lira” ibaresi “ikiyüz Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir.( 2016 yılı için 358 TL)

MADDE 187- 6343 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde yer alan “bir aydan” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 188- 6343 sayılı Kanunun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 72- Bu Kanunda yazılı olup da idarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı halinde tayin olunacak ceza, iki misli olarak uygulanır.

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.”

 

YILLAR İTİBARİYLE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

2015 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:457 Sayı:29528 Tarih:10 Kasım 2015 Resmi Gazete) % 5,58 

2014 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:441 Sayı:29176 Tarih:15 Kasım 2014 Resmi Gazete)  % 10,11 

2013 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:430 Sayı:28826 Tarih:19 Kasım 2013 Resmi Gazete) % 3,93 

 2012 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 7,80 

 2011 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 10,26 

 2010 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 7,7 

 2009 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:392) % 2,2 

 2008 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:388)  % 12 

- See more at: http://tvhb.org.tr/haber/idari_para_cezalarinin_yeniden_degerlendirme_oranlari_ve_2016_yili_uygulamasi#sthash.WyYWKfH5.dpuf
Bank Banka Hesaplarımız
ZİRAAT BANKASI
Şube Adı: Edirne Şubesi
Şube Kodu: 0097
Hesap No: 320 804 83-5001
IBAN: TR84 0001 0000 9732 0804 8350 01
P.T.T.
Posta Çeki Hesap No:
588 75 19
Edirne Köprüsü
Site Haritası - Kullanım Sözleşmesi
Trakya Veteriner Hekimler Odası © 2015
Tüm hakları saklıdır.

Tasarım ve Yazılım: Castram