MESLEKİ ÖZLÜK HAKLARI DİLEKÇESİ HAKKINDA

TÜM VETERİNER HEKİM MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!!!
BU YAZIYI İLGİLİ YERLERE İLETMEMİZ GEREKİYOR. LÜTFEN BU BİLGİYİ PAYLAŞALIM!!!

Başbakanlık Özel Kalem 0312 403 62 82
ahmet.davutoglu@tbmm.gov.tr

Başbakanlık iletişim merkezi
0312 422 26 67

Gıda Tarım Hayv.Bak
0312 287 72 66
bilgiedinme@tarim.gov.tr
farukcelikcomtr@gmail.com

Çalışma ve sos.güv.bak.
0312 215 23 12
suleymansoylu.ofis@gmail.com

 

Sayın Başbakanım,
Tüm dünyada gıda gün geçtikçe daha stratejik bir konu haline gelmekte ve gelişmiş ülkeler hayvan sağlığı ile yeterli ve güvenilir gıda üretimi için yaptıkları çalışmalara özel bir önem vermektedirler. Veteriner hekimler de buna bağlı olarak ciddi ve nitelikli bir eğitim almakta özlük hakları da bu özel duruma göre düzenlenmektedir. Yurdumuzda ise veteriner hekimlik mesleği çalışma alanının önemiyle ters orantılı olarak kan kaybetmektedir. Oysa Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren hayvancılığımızın gelişmesi için adeta seferberlik ilan edilmiş, salgın hastalıkları bastırmak için büyük fedakarlıklarda bulunulmuş ve veteriner hekimler Kars’tan Edirne’ye birçok bulaşıcı hastalığın bu coğrafyadan silinmesini sağlamışlardır.
Dünya’da koruyucu hekimliğin ilk bariyeri olarak görülen ve tek sağlık konseptinin temel bileşeni kabul edilen Veteriner hekimliğin ülkemizde hak ettiği değeri bulmaması bizleri üzmekte ve kaygılandırmaktadır. Yüce Meclisimizin çıkardığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Sağlık hizmetleri sınıfında kabul edilen mesleğimizin, sağlık çalışanlarına yönelik özlük hakkı düzenlemelerinde genellikle “hayvan sağlığı hizmeti hariç” ibaresiyle düzenlemenin dışında tutulması ayrımcı bir yaklaşımdır.
Yakın zamanda sağlık hizmeti çalışanlarına “emeklileri de kapsayacak şekilde özlük haklarında iyileştirmeler yapılacağı ve fiili hizmet zammı verileceği müjdesi” memnuniyetle karşılanmıştır. Diğer taraftan biz Veteriner hekimlere de “bir kez daha mı hak kaybına uğrayacağız” kaygısı yaşatmıştır.
Gerek kamuda çalışan ve gerekse serbest olarak hizmet veren veteriner hekimler oldukça zorlu çalışma şartlarında bulaşıcı hastalık riski altında görevlerini yürütmektedir. Toplum ve hayvan sağlığını korumak için görevlerini yapan çok sayıda meslektaşımız önemli hastalıklar geçirmiş veya hayatını kaybetmiştir.
Bu nedenle, sağlık alanında çalışan personelle ilgili özlük hakları ve şiddete karşı yapılacak düzenlemelere kamuda, üniversitelerde, gıda güvenliği alanında ve serbest çalışan Veteriner hekimlerin dahil edilmesi için gerekli talimatların verilmesi hususunu,
Saygılarımla arz ederim.

Bank Banka Hesaplarımız
ZİRAAT BANKASI
Şube Adı: Edirne Şubesi
Şube Kodu: 0097
Hesap No: 320 804 83-5001
IBAN: TR84 0001 0000 9732 0804 8350 01
P.T.T.
Posta Çeki Hesap No:
588 75 19
Edirne Köprüsü
Site Haritası - Kullanım Sözleşmesi
Trakya Veteriner Hekimler Odası © 2015
Tüm hakları saklıdır.

Tasarım ve Yazılım: Castram