ODA BAŞKALARI TOPLANTISI DENİZLİ 27-29 KASIM 2015

ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI
27-29.11.2015
DENİZLİ
            2015 yılının 3. Oda Başkanları Toplantısını Denizli'de yaptık. Oda başkanları ile ne kadar sık bir araya gelirsek, sorunların daha detaylı tartışılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi mümkün olmaktadır. Bunun yanında, önemli bir konunun, özel gündemle ele alınması da mümkün olmaktadır.
            Bu güne kadar yılda 2  kez yaptığımız oda başkanları toplantısını bu yıl 3. kez yaptık.
            Uygulama Yönetmeliğimizdeki eksikler nedeniyle Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak önemli sorunlar yaşıyoruz. Ve bu sorunları gidermek için yönetmelik değişikliği yapmamız gerekir. Bu nedenle, Yönetmelik değişikliği bu toplantıda özel gündem olarak ele alındı. Toplantının 1. günü; odalarımızda yaşanan bölgesel sorunları tartıştık. 2. gün ise; Yönetmelik değişikliğini ele aldık.
            6343 sayılı "Veteriner Hekimliği Mesleğinin Icrasına, Türk Veteriner Hekimler Birliği Ile Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği Işlere Dair Kanun" ile ilgili olarak düzenlenen yönetmelik tek olarak hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğin konu bazında ayrı yönetmelikler olarak hazırlanmasının daha uygun olacağı yönünde fikir birliği oluşmutur. Ve yönetmelikler bu çerçevede "Disiplin Yönetmeliği, Deontoloji Ve Etik Yönetmeliği, Işyeri Veteriner Hekimliği, Uygulama Yönetmeliği, Sürekli Eğitim gibi) başlıklar altında yeniden ,  düzenlendi.
            Bilindiğiniz gibi, yönetmeliklerin yayımlanabilmesi için "Büyük Kongre" onayı gerekmektedir. Bu yönetmelikler üzerinde redaksiyon çalışmaları yapıldıktan sonra, ya olağanüstü kongre toplanmasına veya 2016 yılı kongresinin bir gün uzatılarak bu yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi yönünde görüş oluşmuştur. Bu karar, gelişmeler doğrultusunda, önümüzdeki günlerde verilecektir.
            Toplantının 1. gününde ele alınan bölgesel sorunlarda öne çıkan önemli konular;
            1) Belediyelerin düzenlediği "İşyeri Açma Ruhsatı" diğer tüm meslekler için kaldırılmış olmasına rağmen, sadece veteriner hekimlerde uygulamaya devam edilmektedir. Bu konuda yapılmış olan yasal değişikliğe, veteriner hekimlerinde acilen eklenmesi gerekir.(4 Nisan 2015 tarihli KHK)
            2) Daha önce verilmekte olan, yılda  2 ay fiili hizmet zammı, 2010 yılında kaldırılmıştır. Sağlık Bakanlığında, sağlık çalışanlarına fiili hizmet zammı verilmesi konusunda çalışmalar yapıldığı bilinmektedir.
            Hayvan sağlığı alanında yapılan çalışmalar, normal hekimlik riskleri yanında çok daha zor ve riskli şartlar altında yapılmaktadır. Bu nedenle, fiili hizmet kapsamına alınacak sağlık hizmetlerine, hayvan sağlığı hizmetleri ve veteriner hekimler de mutlaka eklenmelidir. Aksi halde, veteriner hekimler açısından, çok büyük bir haksız uygulama ortaya çıkacaktır.
            3) Serbest  çalışan veteriner hekimler, Sağlık Bakanlığında, Hastane ve aile hekimlerinin üstlendiği tüm görevleri, hayvan sağlığı alanında üstlenerek, Bakanlık adına Türkiye genelinde zor şartlarda hizmet vermektedirler. Bu nedenle, serbest veteriner hekimliğin geliştirilmesi için Bakanlık tarafından desteklenmeli ve tıbbi cihaz alımlarında uygun kredi imkanları sağlanmalıdır.
            4) Özlük hakları yönüyle; daha uzun süreli eğitim almalarına ve daha zor şartlarda çalışmalarına rağmen aynı Bakanlıkta, aynı birimde, hatta birlikte göreve çıktıkları diğer personellerden daha düşük ücret almaktadırlar.
            Diğer personel, özel hizmet tazminatlarındaki iyileştirme ile zam alırken, veteriner hekimlere, ek ödeme ile iyileştirme yapılmış olması nedeniyle, döner sermaye haklarından yararlanamamaktadırlar. Bu uygulamanın mutlaka değiştirilmesi gerekir.
            5) Dünyada, antibiyotik direncinin korkunç boyutlara geldiği günümüzde, reçetesiz antibiyotik satışının engellenmesi gerekir. Veteriner hekim muayenehanelerinde bu bir zorunluluk olmasına rağmen, eczanelerde reçetesiz satışlar devam etmektedir. Eczanelerin de bu denetime tabi tutulması gerekir.
            6) Veteriner hekimliği hizmetlerinin kalitesini arttırmak için, öncelikli olarak Uzmanlık Yönetmeliğinin en kısa sürede çıkarılması, bununla birlikte, fakülte sonrası staj ve hizmet içi eğitim zorunluluğu getirilmelidir.
            Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, gündeme getirilen bu konular öncelikli çalışmalar olarak gündemimizde yer alacak ve gerekli çalışmalar yapılacaktır.
            Toplantıya ev sahipliği yapan Denizli Veteriner Hekimleri Odasına ve katılım sağlayan tüm odalarımıza teşekkür ediyorum.
Talat GÖZET
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı
Bank Banka Hesaplarımız
ZİRAAT BANKASI
Şube Adı: Edirne Şubesi
Şube Kodu: 0097
Hesap No: 320 804 83-5001
IBAN: TR84 0001 0000 9732 0804 8350 01
P.T.T.
Posta Çeki Hesap No:
588 75 19
Edirne Köprüsü
Site Haritası - Kullanım Sözleşmesi
Trakya Veteriner Hekimler Odası © 2015
Tüm hakları saklıdır.

Tasarım ve Yazılım: Castram