ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI ÖNERİ VE ALINAN KARARLAR

ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI 09-10.05.2015 TRABZON

 

Kızılcahamam'da yapılan 1. toplantıda alına karar gereği, 2015 yılının 2. Oda Başkanları Toplantısı, Trabzon'da yapıldı.

Toplantı, bir istişare toplantısı olarak amaçlandı. Ve 56 odamızın büyük çoğunluğunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Oda başkanları, bölgelerinde karşılaştıkları sorunları gündeme getirdi. tartışıldı ve katılımcıların tecrübeleri ışığında çözüm üretildi.

Mesleğimizin sorumluluk alanına giren, hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve hayvancılık alanlarında yaşanan sorunlar tartışıldı ve bu konularda öneriler gündeme getirildi.Ve bazı önerilerle ilgili kararlar alındı. Yetkililerin dikkatini sorunlara çekmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile bir sonuç bildirgesi yayımlanarak, ilgili Bakanlıklara, kamu kurumlarına ve kamuonu bilgilendirmek amacı ile basın kuruluşlarına gönderilmesi kararlaştırıldı.

 

Toplantıda gündeme getirilen öneriler;

 

1) Veteriner hekim odaları tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimler bir program dahilinde yürütülmeli ve sertifikalandırılmalıdır.

2) Hukuksal süreçler TVHB nin koordinasyonu çerçevesinde yürütülmelidir.

3) Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 116. Maddesinde yer disiplin suçları ve cezalar bölümünün güncellenmesi gereklidir.

4) Veteriner fakültelerine girecek öğrenciler için bir taban puan belirlenmesi konusu, dekanlar toplantısında gündeme getirilmelidir.

5) Büyük şehir belediyelerinde "Veteriner Halk Sağlığı Dairesi" kurulması konusu ısrarlı bir şekilde gündeme getirilmelidir.

6) Yasal olmayan yollarla faturasız ve kaçak ilaç satışlarının önlenmesi konusunda Bakanlık bilgilendirilmelidir.

7) Hayvancılık işletmelerinde ve belediyelerin sokak hayvanlarını kısırlaştırma hizmetlerinde, vetereriner hekim oldukları belirtilen yabancı uyruklu kişiler çalıştırılmakatadır. Yasalara aykırı bu uygulamanın önlenmesi için gerekli girişimler yapılmalıdır.

8) Muayenehane ve polikliniklerin, odalar tarafından denetlenmesi sırasında kullanılmak üzere bir "denetim formu" hazırlanması gerekir.

9) Gıda güvenliği, küçük hayvan hekimliği gibi konularda spesifik toplantılar veya kongreler düzenlenmelidir.

10) Odalarımız, AB projeleri başta olmak üzere, diğer kurumlar tarafında sunulan proje kaynaklarından yararlanmalıdır. Bu konuda Merkez Konseyi ve odalar bilgi paylaşımı yapmalıdır.

11) Veteriner hekimin yer aldığı TDKD projelerinde 6343 sayılı yasa gereği veteriner hekimden "oda kayıt belgesi" talep edilmelidir.

12) Eczanelerde yasaya aykırı olarak, yetiştirciye biyolojik ürün(aşı) satışı yapılmaktadır. Bunun önlenmesi için gerkli girişimler yapılmalıdır.

13) Mesleğimizle ilgili güncel olayların paylaşımı ve bilgilendirme için odalarla hızlı iletişim ağı kurulmasına ihtiyaç vardır.

 

Alınan kararlar;

1) Merkez Konseyi, odalardan gelen talep doğrultusunda reçete basımına devam edecektir.

Odalarımız, serbest hekimler ve hayvancılık işletmeleri tarafından bastırılan reçetelere tahsis numarası verecek ve reçetenin her sayfasını mühürleyecektir. Bir koçan(50 adet 150 sayfa) mühürlenmesi için odalarımız 50 TL ücret alacak.

2) Odalarımız, Merkez Konseyi bünyesinde oluşturulan komisyonlarda görev alacak isimleri en kısa sürede bildirecekler.

3) Oda başkanları, oda haysiyet divanlarının yasalara uygun karar almaları için toplantı öncesi 6343 sayılı kanunun ve uygulama yönetmeliğinin ilgili bölümlerini mutlaka gözden geçirmeleri konusunda bilgilendirilecek,

 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

 

 

Bank Banka Hesaplarımız
ZİRAAT BANKASI
Şube Adı: Edirne Şubesi
Şube Kodu: 0097
Hesap No: 320 804 83-5001
IBAN: TR84 0001 0000 9732 0804 8350 01
P.T.T.
Posta Çeki Hesap No:
588 75 19
Edirne Köprüsü
Site Haritası - Kullanım Sözleşmesi
Trakya Veteriner Hekimler Odası © 2015
Tüm hakları saklıdır.

Tasarım ve Yazılım: Castram