SUNİ TOHUMLAMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA

Sayın; Faruk ÇELİK

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı

 

11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda Yem Kanunu ile,  6343   sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına,Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna dayanılarak hazırlanan Suni Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik taslak çalışmaları bakanlığınızca sürdürülmektedir. Yapılması düşünülen değişiklik ile hayvan sağlığı bilgisinden yoksun kişi ve kuruluşlara bir hekimlik uygulaması olan suni tohumlama yapma yetkisi verilerek, gerek dayanak aldığı kanunlara gerekse diğer yasalara aykırı bir durum yaratılmakta, sonuçları itibariyle insan ve hayvan sağlığını tehdit edecek bir sürece girilmektedir.

Değişiklik taslağı incelendiğinde özellikle madde 5(1-a) bendinde  lise ve dengi okul mezunu hayvan sahibi suni tohumlama  yapar hükmü getirilmiştir. Hayvan ıslahında verim artışının sağlanması tüm bilimsel kaynaklarda belirtildiği gibi hayvan genetiğini bilmenin yanı sıra anatomi, fizyoloji, histoloji, jinekoloji, androloji, mikrobiyoloji ve diğer hayvan biyolojisini ve sağlığını inceleyen derslerin öğrenilmesi, koruyucu hekimlik önlemlerinin alınması ve hastalıkların sağatılması ile mümkün olan bir hekimlik uygulamasıdır. 

Suni tohumlama hasta hayvanlara uygulanacak bir metot değildir.  Bunun için öncelikli olarak hayvanın hasta olup olmadığının tespiti gerekir. Bu uygulamada sadece suni tohumlama kursuna katılarak alınan belge, sağlıklı bir tohumlama yapılması için yeterli değildir. Bu nedenle hayvan sağlığı  konusunda hiçbir ön bilgisi olmayan lise ve dengi okul mezunu bir kişi tarafından kendi hayvanına dahi olsa suni tohumlama yapılması gerek insan gerekse hayvan sağlığı açısından uygun değildir. 

Taslağın bu şekliyle çıkartılması halinde insan sağlığı,  hayvan sağlığı riske girecek ve ekonomik verim kayıpları oluşacaktır. 19.12.2005 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince yönetmelik taslakları hazırlanırken yasalara uygun olmak zorunda olduğu gibi diğer mevzuatlarla ve mahkemelerce verilmiş hukuki kararlara da uygun olmak zorundadır.  2006 yılında Danıştay  10.cu  dairesinin hayvan sağlığına ilişkin olan suni tohumlama, embriyo transferi gibi uygulamaların bu konuda yeterli eğitimi almış, bu uygulamayı yapma yetkisi kendisine tanınmış kişilerce yapılabileceği hukuki kararı   göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Ülkemizde hayvanlarda genital yolla bulaşan hastalıkların eradikasyonu henüz yapılamamışken, bu hastalıklardan sadece bir tanesi olan Brusella için Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl binlerce vatandaşımızın enfekte olduğu bir ortamda işin ehli olmayan bu kişilere suni tohumlama yetkisi verilmesi halk sağlığının korunması açısından da büyük risk teşkil edecektir.

Yasalara aykırı bu yönetmelik taslağındaki yetki ve uygulamaların ehliyetsiz kişi ve kuruluşlarca yapılmasıyla sadece sağlık sorunları oluşmayacak aynı zamanda Hayvan Islahı ile ilgili verim kayıpları beraberinde ekonomik kayıpları da meydana getirecektir.

Bu  nedenle söz konusu taslak yönetmeliğin  5.maddesinin a bendinde, 6.maddesinin d bendinde ve 7.maddesinin a-f  bentlerinde yapılan değişikliklerin uygun olmadığı, bilimsel gerçekler de göz önünde bulundurularak yeniden  düzenlenmesi gerektiği hususunu  bilgilerinize arz ederim.                                                                                                                            

 

Ad Soyad:      

İmza:

 

Başbakanlık
Faks Özel Kalem Faks 
0312 422 18 99- 0312 403 62 82


Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı
Faks Mail
0312 286 39 64 

farukcelikcomtr@gmail.com

Bank Banka Hesaplarımız
ZİRAAT BANKASI
Şube Adı: Edirne Şubesi
Şube Kodu: 0097
Hesap No: 320 804 83-5001
IBAN: TR84 0001 0000 9732 0804 8350 01
P.T.T.
Posta Çeki Hesap No:
588 75 19
Edirne Köprüsü
Site Haritası - Kullanım Sözleşmesi
Trakya Veteriner Hekimler Odası © 2015
Tüm hakları saklıdır.

Tasarım ve Yazılım: Castram