TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI DUYURUSU

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı

BAŞVURU TARİHLERİ: 19.10.2015 - 04.11.2015

SINAV TARİHİ: 06.12.2015

BAŞVURULAR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAPILACAKTIR.
  
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Sınava müracaat için Genel Müdürlükçe hazırlanan matbu kişi bilgi formu (Kamuda çalışanlar) (Kamu dışında çalışanlar)
2- 4 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5cm x 6cm boyutunda vesikalık fotoğraf. Fotoğrafların arkasına adayın ismi yazılarak, ayrı bir zarf içerisinde belgelere eklenecektir. Renkli fotokopi gibi yöntemlerle çoğaltılmış resimler kabul edilmeyecektir.
3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
4- Öğrenim durumunu gösteren belge (aslı ve fotokopisi). Tarımla ilgili lisans mezunları için lisans diploması esas alınacaktır. Öğrenim durumunu gösterir belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca transkript veya mezun olduğu bölümü belgeleyen yazı istenecektir.
     Tarımla ilgili lisans mezunu olup, tarımla ilgili lisansüstü eğitimini tamamlayanlara sınavda başarılı olmaları koşuluyla, talep etmeleri ve Başkanlıkça uygun görülmesi halinde lisansüstü eğitimini tamamladığı bölümde sertifika verilir.
5- Uzman tarım yayımcısı ve uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az 3 yıl süreyle kamuda, sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarımsal yayım veya danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını gösterir belge,
6- İlk defa sertifika düzenlenecek kişiler için; mezun olduğu fakültenin başka bir bölümünden sertifika almak isteyen adaylardan bu bölümde 5 yıl süre ile çalıştıklarını gösteren belge; kamuda İl Müdürlüğü / çalıştığı birimin en üst amiri onaylı belge, kamu dışında ise çalıştığı kurum / kuruluş onaylı belge, iş sözleşmesi ve ilgili döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerini gösteren belge.
7-Banka dekontu
Sınav katılım ücreti 70 TL'dir. Sınava katılacak adaylar, katılım ücretini aşağıdaki banka hesap numarasına yatırabilirler.
 
Şube dışında, ATM veya internet yoluyla, posta ve benzeri diğer yollarla yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır. Dekont üzerinde sınava girecek kişinin T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ve "TYDS 2015/1 Sınav Katılım Ücreti" ibaresi mutlaka belirtilecektir.
 
 
 
İstenildiğinde mevzuat hariç, danışmanlık metodolojisi ve kişisel gelişimle ilgili tüm konuların yer aldığı "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık" adlı kitap Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğünden 15 TL ücret karşılığında temin edilebilir.
"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kitabı" almak isteyen adaylar 15 TL kitap ücretini yatırdıktan sonra, http://www.utem.gov.tr/ adresinde Eğitimler à Yayınlar sekmesinde bulunan "Kitap Talep Formunu" TC Kimlik, Adı ve Soyadı, açık adresi, İlçe/İl, telefon numarası, istenilen kitap adı ve adedi ile banka dekont numarasını girdikten sonra taleplerini online olarak yapabilirler.
 
 
Sınav Ücreti İçin
Banka Adı Şube Adı IBAN
T.C. Halk Bankası Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Uydu Şubesi Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi TR83 0001 2001 2940 0006 0004 12
 
 
Kitap Ücreti İçin
Banka Adı Şube Adı IBAN
Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR11 0001 0025 3303 3536 8250 17
Kaynak:
http://izmir.tarim.gov.tr/Duyuru/147/Tarimsal-Yayim-Ve-Danismanlik-Sinavi-Duyurusu
Bank Banka Hesaplarımız
ZİRAAT BANKASI
Şube Adı: Edirne Şubesi
Şube Kodu: 0097
Hesap No: 320 804 83-5001
IBAN: TR84 0001 0000 9732 0804 8350 01
P.T.T.
Posta Çeki Hesap No:
588 75 19
Edirne Köprüsü
Site Haritası - Kullanım Sözleşmesi
Trakya Veteriner Hekimler Odası © 2015
Tüm hakları saklıdır.

Tasarım ve Yazılım: Castram