TRAKYA BÖLGE VETERİNER HEKİMLER ODASI 16. OLAĞAN GENEL KURULU

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odasının 16. olağan genel kurulu 15-16 Eylül 2018 tarihinde yapılmış ve Dr. Erdal İLGÜ'nün listesi seçimleri kazanmıştır. Sonuç mesleğimize ve ülkemize hayırlı olsun.

15 Eylül 2018
Değerli basın mensupları,
Değerli misafirler,
Değerli meslektaşlarım,
Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odasının 16. Olağan genel kuruluna hoş geldiniz.
Odamız, 1954 yılında yayımlanan,6343 sayılı Veteriner hekimlik mesleğinin icrasına, Türk veteriner hekimleri birliği ve odaların teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair kanuna dayanılarak kurulmuş ve tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.
Veteriner hekimlik mesleği 657 sayılı devlet memurları kanununda sağlık hizmetleri sınıfında kabul edilmektedir. 2008 yılında 5510 sayılı yasanın, sadece devlet memuru olan veteriner hekimlere yıpranma payı vermesinin eşitlik ilkesine aykırı olması nedeniyle, Anayasa Mahkemesine açılan dava sonucunda iptal edilmiştir. Eğer Devlet bundan sonra yıpranma payı ile ilgili yasa çıkartırsa tüm Veteriner Hekimleri kapsayacak şekilde çıkarması gerekmektedir. Ancak geçtiğimiz Temmuz ayında çıkarılan torba yasada, Tıp Doktorlarına ve Diş Hekimlerine yıpranma payı verilmesine rağmen, Veteriner Hekimler sağlık sınıfı sayılmayıp, yasaya dahil edilmemiş ve mağdur edilmiştir. Bu hatanın derhal düzeltilmesini Devletten ve Hükümet yetkililerinden istiyoruz.
1983 yılında reorganizasyon sunucunda Veteriner işleri genel müdürlüğünün kaldırılmasıyla, bakanlıktaki örgütümüz özerk yapısını kaybetmiştir. Bunun sonuçları mesleğimiz adına çok ağır olmuş ve her geçen gün bir hakkımız ortadan kaldırılış, adeta başka meslekler arasında bölüşülmüştür. Her ne kadar bu kayıp Veteriner hekimlerin kaybı olarak görülsede, esas kayıp ülkemizin hayvancılığı, halk sağlığı, çevre sağlığı ve ülke ekonomisi olmuştur. Birisi bitmeden diğerinin başladığı salgın hastalıklar, yıllardır yapılan koruyucu hekimliğin gözardı edilmesinin, araştırma enstitülerinin kapatılmasının, Veteriner uzmanlığının kaldırılmasının ve işin gerçek sahiplerinden yetkilerinin alınmasının sonuçlarıdır. Her fırsatta meslek örgütlerimizin yöneticileri bu sorunları dile getirsede Hükümetler bunları dinliyormuş gibi görünmüş ve sanki nispet yaparcasına, uyarıların tam tersini yapmışlardır. Bu gün ülke hayvancılığı bitme noktasına gelmiştir. Yıllardır canlı hayvan ve karkas ithalatının kesinlikle durdurulmasını ve ülkemiz üreticisinin desteklenmesini söyledik. Malesef gelinen nokta herkesin malumudur.
Son günlerde Brezilya’dan Et-Balık kurumunun ithal ettiği Ankara Gölbaşın’da ki özel bir işletmede dört bin hayvanda Şarbon çıkması ve hayvanların itlaf edilmesi ile yeni bir olay ortaya çıkmıştır. Kamuoyunda “İthal gelen hayvanlar o ülkede bizim Veteriner Hekimlerimizce kontrol edilmiyor mu?” sorusu sorulmaya başlandı. 6 ay öncesine kadar evet durum böyleydi. Ancak 6 ay önce mütahit firmaların mesleğimiz hakkında Bakanlık nezdinde yaptıkları olumsuz kulis çalışmaları sonucu, yurtdışından canlı hayvan ithalatında Veteriner Hekimlerin görevlendirilmesine son verilmiştir. Bu yaşadığımız Şarbon hastalığı aslında Veteriner Hekimlerin ne kadar kritik bir görev üstlendiklerinin ve onların etki ve yetkilerinin azaltılmasının veya başka mesleklere iş alanı yaratmak için dağıtılmasının ülkemiz halk sağlığı ve ekonomisi olarak nelere mal olduğunun ispatıdır. Aynı zamanda da mesleğimizin değerinin anlaşılması açısından da çok anlamlıdır.
AB müktesebatında Veteriner Hekimlik Hayvan Sağlığı, Gıda Üretimi, Veteriner Halk Sağlığı ve Çevre Sağlığı gibi alanlarda temel ve yetkili meslek olmasına rağmen, ülkemizde bunlar hep göz ardı edilmiştir. İnsanlarda görülen hastalıkların %75’i hayvansal kökenli, gıda kaynaklı risklerin ise %90’ı hayvansal kökenlidir ve 250’den fazla zoonoz hastalık bulunmaktadır. Bu aynı zamanda Veteriner Hekimlerin zoonozlara karşı halkı koruyan, adeta kalkan olduğunu, ilk olarak bu hastalıklara maruz kalan insanlar olduğunu ve halk sağlığını korumak için kendisini feda eden insanlar olduğunu çok açıkça göstermektedir. Bizler yıpranmak bir yana halk sağlığı için ölmekteyiz. Fakat ne yazık ki bunu görmek istemeyenler bizim sesimize adeta kör ve sağır olmuşlardır. Bunun bedelini biz Veteriner Hekimler öderiz ama bunun sonuçlarının vebalini yönetenler ödeyebilirmi bilemem.
Türkiye’de açılan Veteriner Fakültesi sayısı 32 olmuştur. Bu sayı bakımından Dünya’da Çin ve ABD’den sonra 3. Sırada olduğumuzu göstermektedir. Bu kadar pahalı ve zor bir eğitim müfredatı olan Veteriner Fakültesinin bu denli fazla açılması en başta ülke kaynaklarını israf etmektir. Ayrıca eğitim kalitesini de düşürmektedir. Fakülte açılmasından derhal vazgeçilmesi ve yetersiz olanların kapatılması gerekmektedir.
Değerli basın üyeleri, değerli misafirler ve sevgili meslektaşlarım, bu kötümser havaya rağmen gelecek günlerin mesleğimiz, Ülkemiz ve Dünya için aydınlık olmasını, barış ve refah içinde yaşamamızı dilerim.
Teşekkür eder, mesleki sayğılarımı sunarım.
Dr. Erdal İLGÜ
Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası BaşkanıBank Banka Hesaplarımız
ZİRAAT BANKASI
Şube Adı: Edirne Şubesi
Şube Kodu: 0097
Hesap No: 320 804 83-5001
IBAN: TR84 0001 0000 9732 0804 8350 01
P.T.T.
Posta Çeki Hesap No:
588 75 19
Edirne Köprüsü
Site Haritası - Kullanım Sözleşmesi
Trakya Veteriner Hekimler Odası © 2015
Tüm hakları saklıdır.

Tasarım ve Yazılım: Castram