Üyelik İşlemleri ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER;

Trakya  Bölge Veteriner Hekimleri Odasına Üye olmak isteyen Veteriner hekimlerin aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile Odaya başvuru yapmaları gerekmektedir.

a) Veteriner hekim diplomasının veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti (Islak imzalı),

b) Nüfus cüzdanı sureti,

c) Altı adet renkli fotoğraf,

ç) Dilekçe

d) Kimlik Belgesi Bildirimi

e) Kayıt ücreti (Giriş Aidat 200 TL- Yıllık Aidat 200TL -Kimlik Ücreti 60 TL)

f) İkametgâh belgesi ve varsa iş adresini gösteren belge.

g) Adli sicil belgesi

NOT: Üye olacak Veteriner Hekimin belgeler ile birlikte randevu alması gerekmektedir.  0 284 212 27 96

 

Üye Nakil İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?

Odaya kayıtlı herhangi bir üyenin başka bir odaya naklini istemesi durumunda, odadaki kartoteksi ile 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgelerin fotokopisi gerekli açıklamalar da yapılarak bir yazı ile nakledileceği oda başkanlığına bildirilir. Ancak, kayıt belgelerinin asılları ve kartoteks dosyadan çıkarılmaz. Üyenin ayrıldığını ve naklinin yapıldığını her iki oda yetkilileri de otuz gün içinde Merkez Konseyine bildirmek zorundadırlar. Nakil isteğinde bulunan üyenin nakil işlemi, aidat dâhil olmak üzere odaya herhangi bir borcu varsa bu borç tahsil edilmeden yapılmaz.

Başka bir odaya naklini yaptırmış olan üye, yeniden eski odasına döndüğü takdirde, yine eski numarası ile yeni fiş ve kart doldurularak üye kayıt defteri üzerinde gerekli açıklama yapılır. Dosyasında saklanmakta olan kayıt belgeleri ve kart yenileriyle birleştirilerek şahsın dosyasına konur. Bu dosyalarda üyeye ait her türlü bilgi eksiksiz olarak bulundurulur.

Üyelikten Ayrılma ve Yeniden Üyelik Başvurusu Nasıl Olmaktadır?

Herhangi bir nedenle meslekî etkinliği sürdürmek istemeyen, yedek subaylık, er ve erbaşlık hariç olmak üzere silahlı kuvvetler mensubu olan veya Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda Kimlik Belgesini geri vermek ve o tarihe kadar ki üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla odadan ayrılabilirler.

Kanun ve bu Yönetmelikteki istisna hükümleri saklı kalmak üzere, kaydı silinen üye yeniden üyelik niteliğini kazanıncaya kadar, mesleğini hiçbir surette yapamaz ve veteriner hekim unvanını kullanamaz.

Odadan ayrılan üyenin yeniden başvurması durumunda, odaya alınması yeni bir üye kaydı gibi yapılır. Büyük Kongrece belirlenen kayıt ücreti alınır. İşlemler, eski üye numarası ile yürütülür

 

Üyelikten Çıkarılma Nasıl Olmaktadır?

Genel hükümlere göre medeni haklarını yitirmiş olanlar ve meslek topluluğundan uzaklaştırılmasında kesin zorunluluk görülenler üyelikten çıkartılır. Üyelikten çıkarılanlar, süresiz olarak; geçici olarak çıkarılanlar ise, çıkarma süresi içinde hiçbir biçimde meslekî faaliyette bulunamazlar.

Meslek uygulamasından geçici olarak yasaklananlar mesleklerini uygulamaya devam ederlerse cezaları bir kat arttırılır. Üyelikten çıkartılanlar, Merkez Konseyine bildirilir ve Merkez Konseyince derhâl ilgili yerlere bildirilir.

 

SÖZLEŞMELER

 1. DANIŞMANLIK - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 2. DENEY HAYVANLARI - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 3. EV VE SÜS HAYVANLARI - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 4. GIDA İŞLETMELERİ - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 5. HAYVAN İŞLETMELERİ - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 6. HAY. HAS. VE POLİKLİNİKLER - Buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
 7. VET. POL. - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 8. HAY. ATIK İŞLETMELERİ - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 9. KULUÇKAHANE SOR. VET. HEK. - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 10. KULUÇKAHANE TEK. MÜD. - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 11. LABARATUVAR - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 12. TIBBİ ÜRÜN İŞLETMELERİ - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 13. FARMAKOVİJİLANS - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 14. KESİME SEVK RAPORU - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.

 

DİĞER EVRAKLAR

 1. BANKA DİLEKÇESİ - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 2. BELGE YENİLEME DİLEKÇESİ - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 3. ÜYE KAYIT -  Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 4. PETSHOP DİLEKÇESİ - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 5. PETSHOP İPTAL DİLEKÇESİ - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 6. NAKİL DİLEKÇESİ - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 7. KONSOLOS DİLEKÇESİ - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 8. KLİNİK İZİN BELGESİ - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 9. KLİNİK AÇMA BELGESİ - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 10. ÇALIŞMA İZİN BELGESİ - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 11. ÇALIŞMA İPTAL BELGESİ - Buraya tıklayıp indirebilirsiniz.

 

Bank Banka Hesaplarımız
ZİRAAT BANKASI
Şube Adı: Edirne Şubesi
Şube Kodu: 0097
Hesap No: 320 804 83-5001
IBAN: TR84 0001 0000 9732 0804 8350 01
P.T.T.
Posta Çeki Hesap No:
588 75 19
Edirne Köprüsü
Site Haritası - Kullanım Sözleşmesi
Trakya Veteriner Hekimler Odası © 2015
Tüm hakları saklıdır.

Tasarım ve Yazılım: Castram