Duyurular

3 KASIM “TEK SAĞLIK” GÜNÜ

3 KASIM “TEK SAĞLIK” GÜNÜ

FAO/WHO Ortak Zoonotik Hastalıklar Uzmanlar Komitesi, 1967 yılında dünyada 150’den fazla bakteriyel, viral, paraziter ve fungal kaynaklı zoonotik hastalık bulunduğunu ve bu sayının 2000 yılında 200’ü aştığını bildirmiştir. İnsanlarda görülen infeksiyon hastalıklarının yaklaşık % 60’ının zoonotik olduğu ve bunların da % 75’inin yeni veya yeniden önem kazanan zoonotik hastalıklar olduğu, gıda kaynaklı hastalıkların % 90’ından fazlasının hayvansal gıdalardan kaynaklandığı dikkate alındığında, bu hastalıklarla etkin mücadelede Beşeri ve Veteriner Hekimlerin birlikte çalışmalarının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durum Veteriner Hekimliğin ” TEK SAĞLIK” mücadelesinde ne kadar önemli olduğunu belirtmektedir. İnsan ve  hayvan  sağlığını korumak için yapılan  çalışmalarda Veteriner Hekimlerin görüşleri alınırken, sağlıkta bir bütünü oluşturan zincirlerden  birinin de Veteriner Hekimlik olduğu görülmektedir. “TEK SAĞLIK” uygulamaları için düzenlemelere hemen geçilerek ,sağlık yapısı  güçlendirilmelidir.

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Uğur Cengiz ÇAKIR

Bu gönderiyi paylaş