Vizyon & Misyon

Misyonumuz; Geleceğin sağlık politikalarını yönlendiren, Dengeli bir çevrede sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunan, Ekonomik katma değer yaratarak Ülkemizin kalkınmasına yardım eden, Gıda alanında Ülkemizin dışa bağımlılığını engelleyerek, ulusal güvenliği ve tam bağımsızlığı pekiştiren stratejik bir meslek yaratmaktır.

Vizyonumuz; Çalışma alanımızdaki öncelikleri belirlemek, bilgi ve beceri düzeylerine göre mesleki yeterliliği denetlemek, daha nitelikli bir hekimlik için eğitim programları geliştirmek, mesleki yetkilerin yasal çerçeveye oturtulması için çalışmalar yapmaktır.

Başlıca görevlerimiz;

Meslek içi Eğitimler

  • Meslektaşlarımızın mesleki bilgi birikiminin güncellenmesi, geliştirilmesi ve mesleki niteliğinin yükseltilmesi için farklı mesleki alanlarda meslek içi eğitimler planlamak.
  • Belgelendirme ve sertifikasyon yaparak mesleğimizin ligili olduğu geniş çalışma alanlarına konularında uzman meslektaşlar yetiştirmek.

Mesleki Çıkarların Korunması

  • En önemli görevimiz kanunun bize yüklediği meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını korumaktır.
  • Bu amaçla; 6343 sayılı yasa ve diğer mevzuatlarımızın çok iyi anlatılması etkili uygulanmasını sağlamak.
  • Hak ve yetkilerimizi kısıtlayan yasa ve yönetmelikleri durdurmak için hukuksal mücadele yürütmek.

İletişim ve Bireysel Gelişim

  • Meslektaşlarımızın kendisini ifade edebilmesi için uygun mesleki ve demokratik platformlar oluşturmak.

Mesleki ve Toplumsal Sorumluluklar

  • İlgi alanlarımızda kamuoyu yaratmak için kullanılacak yöntemleri saptamak,
  • Spesifik, özgün ve sürekli vurgu alanları (Toplum sağlığı, Gıda) yaratarak dikkati çekmek, kamuoyunu sorgulayıcı bir niteliğe kavuşturmak.