Duyurular

BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Dünya’da ve  ülkemizde zoonotik (hayvan kaynaklı olup insanlara da geçen) hastalıkların sayısı 200’ün üzerine çıkmıştır. Genel olarak insanlarda görülen enfeksiyöz hastalıkların yüzde 61’i, patojen etkenlerin yüzde 75’i (Sars, Mers, Zika, Ebola, Kuş Gribi, HIV, Covid-19, Maymun Çiçeği gibi) ve biyoterörizm ile ilişkilendirilen patojenlerin yüzde 80’i hayvan kaynaklıdır.

 

Tüm canlıların sağlıklı yaşamlarını sürdürebilmeleri için, zorlu  şartlarda görevlerini yerine getirmeye çalışan veteriner hekimler, 657 Sayılı Yasaya göre de sağlık sınıfında sayılmalarına rağmen, konu özlük hakları olduğunda sağlık çalışanı kabul edilmemektedir.Bu durum veteriner hekimlerin pek çok ciddi tehdit ve risk unsuru altında mesleki faaliyetlerini yerine getirmelerine sebep olmaktadır. Kamuda çalışan veya mesleğini serbest olarak icra eden veteriner hekim; hayvan sağlığını koruma, hastalıklarla mücadele, sağlıklı gıda sunmak isterken , sahada ya da kliniğinde görevleri başında şiddete uğramaktadır.

 

Tekirdağ bölgesinde klinik işleten bir kadın meslektaşımız da hastalarının tedavilerini gerçekleştirmek isterken şiddete ve tehdide maruz  kalmıştır. Zor şartlar altında haftanın her günü 7/24 ayakta veya yatar hastaları ile ilgilenmeye çalışan, öncelikleri hayat kurtarmak olan hekimlerimizin uğradığı bu tarz çirkin davranışlar gün geçtikçe artmakla birlikte mesleklerine kendilerini adamış veteriner hekimlerimizi de yıpratmaktadır.

 

Bir an önce sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını ve mağduriyetlerin giderilmesi noktasında veteriner hekimleri de kapsayacak yeni bir çalışmanın başlatılmasını istiyoruz.

 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Sağlık Bölünmez Bir Bütündür”. Veteriner Hekimlerin de bir sağlık çalışanı olduğunu ve  bir sağlık çalışanına tanınan hakların verilmesi gerektiğini zorunlu olarak görüyor, gereken haklarla birlikte şiddete ve tehdide maruz kalmadan  mesleklerini yerine getirmelerini istiyoruz.

 

Saygılarımızla,

Uğur Cengiz ÇAKIR

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası

Başkanı

Yönetim Kurulu Adına

 

 

 

Bu gönderiyi paylaş