Duyurular

BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA
Zorlu şartlarda görevlerini yerine getirmeye çalışan veteriner hekimler, her yeni bir günde “ŞİDDETE ve TEHDİDE” maruz kalıyor.
Tüm canlıların sağlıklı yaşamlarını sürdürebilmeleri için görevlerini yerine getirmeye çalışan veteriner hekimler, 657 Sayılı Yasaya göre de sağlık sınıfında sayılmalarına rağmen, konu özlük hakları olduğunda sağlık çalışanı kabul edilmemektedir.Bu durum veteriner hekimlerin pek çok ciddi tehdit ve risk unsuru altında mesleki faaliyetlerini yerine getirmelerine sebep olmaktadır. Kamuda çalışan veya mesleğini serbest olarak icra eden veteriner hekim; hayvan sağlığını koruma, hastalıklarla mücadele, sağlıklı gıda sunmak isterken , sahada ya da kliniğinde görevleri başında şiddete uğramaktadır.
12/09/2022 Pazartesi günü Kırklareli İli’ nde faaliyet gösteren bir firmaya ait kesimhanede yasal denetim görevini yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli veteriner hekimler tarafından yapılan denetim sonrası, kesimhanede görevli resmi veteriner hekim muayenesi ve bilgisi dışında kesimi yapılan mühürlenmemiş bir kısım büyükbaş hayvanın mevzuata aykırı olarak kaçak yollardan kesiminin yapıldığını tespit etmiş olup, bu durumu tutanak altına alarak, mevzuat gereği etlerin imha prosedürünü başlatmıştır. Bu esnada, firma sahibi tarafından silah yoluyla ölümle tehdit edilmiş, buna rağmen meslektaşlarımız görevlerini yerine getirmiş ve durumu kolluk kuvvetlerine de bildirmek suretiyle adli süreç başlatılmıştır.
Yasal ve vicdani görevini yerine getiren meslektaşlarımıza saldırıların kamuoyunda sıradanlaştırılmaya çalışılması bu tür olayların çoğalarak devam etmesine neden olmaktadır.
Bir an önce sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını ve mağduriyetlerin giderilmesi noktasında veteriner hekimleri de kapsayacak yeni bir çalışmanın başlatılmasını istiyoruz.

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Sağlık Bölünmez Bir Bütündür”. Veteriner Hekimlerin de bir sağlık çalışanı olduğunu ve bir sağlık çalışanına tanınan hakların verilmesi gerektiğini, gereken haklarla birlikte şiddete ve tehdide maruz kalmadan mesleklerini yerine getirmelerini istiyor,yapılan çirkin saldırıları ŞİDDETLE KINIYOR,biran önce son bulmasını istiyoruz.

Saygılarımızla,

Uğur Cengiz ÇAKIR
Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası
Başkanı
Yönetim Kurulu Adına

Bu gönderiyi paylaş