Duyurular

BASINA VE KAMUOYUNA “MESLEK HASTALIĞI İÇİN OYALAMA DEĞİL İCRAAT İSTİYORUZ”

BASINA VE KAMUOYUNA

MESLEK HASTALIĞI İÇİN OYALAMA DEĞİL İCRAAT İSTİYORUZ

Önlenebilir bir hastalık olan COVID-19’dan her gün en az bir sağlık çalışanı yaşamını yitirmektedir. Her gün yüzlerce sağlık çalışanı enfekte olmakta, hastalanmakta, malul kalmaktadır. COVID-19 130 dolayında ülke tarafından sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesine rağmen Ülkemizde halen resmi olarak meslek hastalığı kabul edilmemektedir. Sağlık çalışanları olarak çalışma koşullarından ve çalışma ortamlarından kaynaklı bu risk göz ardı edilemez. Son günlerde Başta TTB olmak üzere çok sayıda sağlık meslek örgütünün konuyu ısrarla gündeme taşıma girişimleriyle hükümet konuya ilişkin kimi adımlar atmıştır. Ancak bu durum Kamuoyunda sanki COVID-19’un meslek hastalığı olarak sayıldığı yönünde bir algı oluşturmuştur. Buna ek olarak çıkartılan genelge bu algının daha da oturmasını sağlamıştır.  Yayımlanan Genelgenin COVID-19’‘un meslek hastalığı sayılması ile hiçbir ilgisi yoktur. Bizler bu durumu Sağlık çalışanın bu hakkını aramaya kalkması durumunda önünü çıkarılan hukuki bir engel olarak değerlendiriyor ve bunu değerli Basın ve kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

BU DURUM KABUL EDİLEMEZ…

Pandemi başladığı ilk günden bu yana bütün sağlık çalışanları canları pahasına bu mücadeleye girmiş ve çok sayıda kayıp vermiştir. Bu salgın eğer bugün hala ülkemizde görece yönetilebilir bir durumda seyrediyorsa bunun en önemli nedeni sağlık çalışanlarının özverili gayretidir. Yaşamlarını yitirdiklerinde aile ve çocuklarının gelecek güvencesi için istedikleri bu yasadan daha haklı, daha insani  bir talep olabilir mi?

COVİD-19’DAN DEĞİL KORKUMUZ, ÖLÜRSEK AİLE VE ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN KORKUYORUZ VE BU YASAYI DAHA KORKUSUZ MÜCADELE EDEBİLMEK İÇİN İSTİYORUZ

Bu yasa ile ilgili 3 net talebimiz var. Bunu tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

YASA TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KAPSAMALIDIR: 

Doktor, hemşire, eczacı, diş hekimi, veteriner hekimleri, sağlık işçileri, taşeron olarak sağlık alanında çalıştırılan personelin tümü, eczacı teknikerleri, diş teknikerleri, hastane temizlik personelleri, idari personel de dahil sağlık alanında çalışan tüm emekçileri kapsamalıdır.

ÇIKARILACAK YASADA İLLİYET BAĞI ARANMAMALIDIR. İLLİYET BAĞI OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞININ HSYS KAYITLARI YETERLİ OLMALIDIR:

Sağlık personeli COVID-19’u sağlık kuruluşunda kaptığını ispatlamak zorunda olmasın. Her COVID-19 tanısı alan sağlık personeli için bu hastalık “ama”sız, “fakat”sız meslek hastalığı olarak sayılMALIDIR.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜM KAYITLARI SGK’YA DİREK BAKANLIK TARAFINDAN GÖNDERİLMELİDİR. 4A,4B,4C, TAŞERON vb. TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN EŞİT SGK PROTOKOLÜ UYGULANMALIDIR .

Bu amaçla yapılması gereken mevzuat değişikliklerine hızla başlanmalıdır.

İstediğimiz meslek hastalığı yasası Sağlık çalışanlarının en doğal hakkıdır. Bu hakkı talep etmekten vazgeçmeyeceğiz. Oyalama taktiklerle kamuoyunu yanıltmak kabul edilemez. Sanki Sağlık çalışanlarına meslek hastalığı hakkı tanınmış gibi bir algı yaratma çabası boşunadır. Bizler ilimizde Sağlık platformunu oluşturan tüm Sağlık meslek örgütleri olarak size mesajımız nettir. Biz bu algıyı yok edip gerçekleri söylemeye devam edeceğiz.

OYALAMA DEĞİL GERÇEK İCRAAT İSTİYORUZ, GENELGE DEĞİL YASA İSTİYORUZ.

 

Bu gönderiyi paylaş