Duyurular

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ODAMIZIN VALİLİK MAKAMLARINA GÖNDERİSİ

6343 sayılı Kanunun 5. maddesi Veteriner Hekimlerin vazife ve salahiyetlerinin yanında, aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 63. maddesinde Veteriner Hekimlerin görevlerini ”Veteriner Hekimlerin başta gelen görevleri ; görevleri gereği ilişkili oldukları iş ,meslek sahipleri ve meslektaşları ile tam bir uyum ve anlayış içerisinde çalışarak hayvan refahı ve kurallarına uymak ve uyulmasını temin etmek, hayvan sağlığını korumak, hayvan varlığını ve hayvansal ürünlerin arttırılmasını sağlamak, Veteriner halk sağlığını ve gıda güvenliğini sağlamak, hayvan sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı göstermek.”olarak tanımlamaktadır. Ayrıca aynı yönetmeliğin 85. maddesi ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı ,Gıda ve Yem Kanununun 4. ve 14. maddesinde de bizlere yükümlülükler vermektedir. İl ve ilçelerimizde  Veteriner Hekimlik hizmetleri ile hem hayvan sağlığı hem de zoonoz hastalıklardan (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) koruma yönünde hizmetler verilmektedir.

Bilindiği üzere dünya çapında Corona Virüs Pandemisi (Covid-19) ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak verilecek olan N-95 maskelerinden, sağlık paketi giysilerinden ve  dezenfektanlardan il ve ilçelerde muayenehanesi olan Veteriner Hekimlerinde yararlandırılması;

Pandemi tedbirleri kapsamında olası  sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidilmesi  durumunda , bu kapsamda hizmetlerin aksamaması, acil hayvan hastalıklarına müdahale edilebilmesi ve zoonoz hastalıkların kontrolsüz bir şekilde artmaması adına Veteriner Hekimlerin bu yasaklardan istisna tutulması hususunda,

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Dr. Erdal İLGÜ   

Trakya Bölge Veteriner

Hekimler Oda Başkanı

Bu gönderiyi paylaş