Duyurular

MİKROÇİP VE EV HAYVANLARI BEYANNAMELERİ

Sayın Meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere, mikroçip uygulamasında ve kayıt işlemlerinde karşılaşılabilecek güçlüklerin aşılabilmesi için, ev hayvanı sahipleri 31.12.2022 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerimize “Beyanname” ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabileceği bildirilmiştir.

1-           Hayvan sahipleri tarafından il/ilçe müdürlüklerimizin yanı sıra serbest veteriner hekimlere de beyanname verilebilecektir.

2-           Serbest veteriner hekimler tarafından alınan beyannamelere istinaden ekte göndermiş olduğumuz tabloya hayvan sahibi bilgileri ve ev hayvanına ilişkin bilgiler doldurularak hazırlanan liste onaylanarak Odamıza iletilecektir.

3-           Bölge Veteriner Hekimler Odası tarafından toplanan listeler 31.12.2022 tarihine kadar resmi yazı ile il/ilçe müdürlüklerine teslim edilecektir.

4-           Listelerde bulunan kişilere il/ilçe müdürlükleri tarafından Beyanname seçeneği seçilerek kayıtların girilebilmesi için sistemde bir ceza kaydı oluşturulacaktır.

5-           Oluşturulan bu ceza kayıtları tekrar Odalara, Odalar tarafından da serbest veteriner hekimlere iletilerek hayvanların kayıtlarının girilmesi sağlanacaktır.

6-           Beyannameyi alan serbest veteriner hekimler tarafından “Kişi ekleme” sayfasından hayvan sahibi bilgilerinin girilerek SMS doğrulamasının yapılması gerekmektedir.

7- Beyannamelerin İl, İlçe ve Veteriner Hekim bilgilerini içeren telli dosya içerisinde odamıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Bu gönderiyi paylaş